top of page

  Silopi'de Psikolog Hizmetleri

Silopi’de psikolog desteğine ihtiyaç duyan insanların; Bireysel Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Psikolojik Danışmanlık, Kurumsal Danışmanlık gibi psikolojik destek hizmetlerine yüz yüze veya online yöntemlerle ulaşmaları mümkündür.

Psychotherapy session (1).jpg

''Silopi’de psikolog'' desteği almak istiyorsanız; her şeyden önce bilmelisiniz ki; psikolog, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin her bireye eşit mesafede kendini konumlandırır. Ortaya koyduğunuz duygu ve düşünceleriniz dolayısıyla sizi yargılamaz, eleştirmez, kınamaz, size tanı koymaz ve elbette akıl vermez.

 

''Silopi'de psikolog'' ile görüşürken bazen psikologtan tavsiye ve öneri almaya ihtiyaç duyuyor olsanız bile; psikoloğun görevi esasında akıl vermek, tavsiye vermek, yönlendirmek değildir, olmamalıdır. Şayet destek aldığınız psikolog, hayatınızla ilgili konularda kararlarınızı belirleyecek bir yönlendirmede bulunuyorsa, psikoloğunuzun profesyonel çalışmanın etik ilkelerini ihlal ederek çalıştığını bilmeli ve destek aldığınız terapistin yetkinliğini sorgulamalısınız.

 

 

 

''Silopi’de Psikolog'' desteğine ne zaman başvurmalısınız?

 

 • Yaşamınızın herhangi bir döneminde karşılaştığınız ve başa çıkmakta zorlandığınız olaylar olduğunda ve bu durumların sonucunda ‘’depresyon, panik atak, kaygı, korku, öfke, takıntı vb.’’ semptomlar ortaya çıktığında

 • Size zarar verdiğini düşündüğünüz, hissettiğiniz ilişkilerinizde tekrarlayan döngüleri fark ettiğinizde,

 • Günlük yaşam rutininizi devam ettirmekte zorlandığınız dönemlerde

 • Kendinizi anlamak, analiz etmek, keşfetmek için

 • Ruhsallığınız ile dış dünya arasında daha bütünleşik, dingin ve huzurlu bir yaşam sürebilmek için

 • Kendinizi, yaşadıklarınızı anlamlandırmak, ruhsal olarak daha olgun olmak, kendinizi ve yaşamınızı daha iyi analiz etmek için başvurabilirsiniz. Dolayısıyla hayatınızın herhangi bir döneminde somut ve belirli bir olumsuz sebep göstermek zorunda olmaksızın terapiye başvurabilirsiniz.

 

Silopi’de psikologların sağladığı terapiler;

 1. Bireysel Terapi

Bireysel terapi, eğitimli bir profesyonelin, tek bir kişinin karşılaştığı

kişisel sorunlar üzerinde çalışmasına yardımcı olduğu bir tür

psikoterapidir. Çeşitli duygusal zorluklar ve akıl hastalıkları için

etkili bir tedavidir. Bireyin refahını etkileyen semptomları

iyileştirmeye veya kontrol etmeye yardımcı olmayı hedefler. Psikoterapi bireyin özgün dinamiklerinin ortaya çıkarıldığı, derinlikli, dolayısıyla uzun süreli bir çalışmadır

   2. Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi, evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Romantik ilişkileri iyileştirmeye ve kişilerarası çatışmaları çözmeye çalışır

   3. Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık, genel insan ruhsallığına dair temel bilgilerin paylaşıldığı ve kişilerin ihtiyacına uygun yönlendirmelerin yapıldığı kısa süreli danışmanlıklardır.

   4. Kurumsal Danışmanlık

Şirket içerisinde çalışan personelin daha verimli olabilmeleri için birbirleriyle uyumluluğunu artırmak adına verilen psikoterapi ve psikolojik hizmetleridir.

Silopi’de psikologların kullandığı terapi yöntemleri

​​Psikanalitik Terapi

Psikanalitik terapi, Sigmund Freud'un psikanaliz teorilerine dayanan bir konuşma terapisi şeklidir. Yaklaşım, bilinçdışının düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı nasıl etkilediğini araştırır. Spesifik olarak, deneyimlerinizin (genellikle çocukluktan  itibaren) mevcut deneyiminize ve eylemlerinize nasıl katkıda bulunabileceğini inceler. Psikanalitik terapinin en temelinde hedeflenen, kişinin bilinçdışındaki materyali bilinç düzeyine getirerek iç görü kazanması, kişinin iç dünyasında dengeli, sağlam ve uyumlu bir ruhsallıkta olması, istenmeyen tekrarlayan örüntülerinden uzaklaşmasıdır. Psikanalitik terapi ile kişinin bütünleşik bir benliğe kavuşması, işlevselliğinin artması ve yaratıcı ifadesinin teşvik edilmesi sağlanabilir.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kişinin psikolojik sorunları ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür.

 

Şema Terapi

Bilişsel davranışçı bir gelenekten geliştirilen, ancak büyük ölçüde kişilerarası, psikodinamik ve deneyimsel tekniklerden yararlanan bütünleştirici bir terapi ekolüdür.

Emdr Terapisi

EMDR terapisi yaşadığımız ve etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları zihinsel işleme sürecinden geçirerek etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir yöntemdir.

 

Terapi sürecine ilişkin veya hangi terapi yaklaşımının sizin ihtiyacınıza uygun olacağına dair kararsızlık yaşamanız doğaldır ve buna yanıt bulmak için ilk sorunuz terapiden ne beklediğiniz olmalıdır. Eğer yalnızca yaşadığınız bir semptomu ortadan kaldırmak üzere terapiye gelmeyi düşünüyorsanız, Bilişsel Davranışçı Terapi, Emdr Terapisi veya Şema Terapi gibi semptom odaklı olan kısa dönemli terapi ekollerini tercih etmeniz uygun olacaktır.

 

 

Diğer yandan, yaşadığınız sorunların temeline yönelik çalışarak, sorununuzun kaynağını ortadan kaldırmayı, değiştirmeyi, dönüştürmeyi amaçlayan, benzer semptomların ilerde tekrar ortaya çıkmasının önünü almak üzere ilerleyen, kişilik yapınız üzerine çalışan Psikanalitik Terapi gibi uzun dönemli çalışan ekolleri tercih etmeniz uygun olacaktır.​

​​​''Silopi'de Psikoterapi'' seansları ne kadar süre devam eder?

Psikoterapi süreci sizin beklentileriniz ve uzmanın çalıştığı ekole bağlı olarak farklılık göstermektedir. Terapi sürecine girmek isteyen her kişinin sorunu, bununla başa çıkma yöntemi ve kaynakları kişiye özgüdür, bu nedenle terapi süreci de kişiye göre farklılık göstermektedir. Psikanalitik çalışmalar, kişilik yapısı üzerine yapılan çalışmalardır ve bununla bağlı olarak uzun dönemli bir çalışma yaklaşımına sahiptir.

 

​​​Semptom odaklı ekoller ise kişinin semptomuna odaklanır ve semptom ortadan kalktığında çalışma genellikle sonlandırılır.

İlk görüşmede uzmanınızla çalışacağınız konular ve süreç üzerine daha iyi fikir edinebilirsiniz.

''Silopi'de Psikiyatrist'' ve ''Psikolog'' arasındaki farklar, hangi durumda hangisine başvurmalısınız ?

Psikolog, edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunu olup; tıp eğitimi almamıştır. Dolayısıyla hekim olmayıp ilaç yazma yetkileri yoktur. Silopi Psikiyatrist, tıp fakültesini tamamlamış, psikiyatride uzmanlığını almış ve dolayısıyla ''Silopi'de psikiyatrik ilaç tedavisi'' uygulayabilen kişilerdir. Psikoloji lisans mezunları da, psikiyatristler de, eğitimleri boyunca psikoterapi için gerekli eğitimleri almış durumda değillerdir. Psikoterapistlik, ayrıca uzmanlaşmayı gerektiren bir yetkinlik biçimidir. Seçtiğiniz terapistin ;psikolog, psikiyatrist veya psikolojik rehber danışman, mesleği ne olursa olsun, psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış veya devam ediyor olması, ve ayrıca kendi bireysel psikoterapi veya psikanaliz sürecinden geçiyor olması, psikoterapi yetkinliği için iki temel koşuldur.

 

 

Psikolog tanıdığı kişilere terapi uygular mı?

Psikolog tanıdığı kişilere terapi uygulayamaz. Profesyonel ve sağlıklı bir danışmanlık ya da terapi süreci için mesleki etik kurallar çerçevesinde arada sadece terapist ve danışan ilişkisi bulunmalıdır. Bununla birlikte danışanlarıyla seanslar dışında görüşmez, arkadaşlık etmez.

Terapide paylaşılanlar gizli kalıyor mu ?

Silopi psikolog desteğine başvurmak isteyen insanların en çok tedirgin olduğu konulardan biri terapide gizlilik meselesidir. Çoğu insanın zihnini meşgul eden ve çoğu zaman ihtiyaç duydukları ruhsal desteği almayı ertelemelerine sebep olan bu mevzu hakkında bilinmelidir ki;

 

 • Psikologlar etik kurallar gereğince danışanlarına ilişkin özel bilgileri korumak sorumluluğu taşırlar.

 • Başvurunuz, başvuru süreciniz ve seanslarınızda paylaşacağınız tüm bilgiler gizli tutulur.

 • Gizlilik ilkesinin istisnası olduğu yalnızca bir konu vardır. O da; kendinize veya bir başkasına hayati tehlike oluşturacak şekilde zarar vermeye dair somut bulgular oluştuğunda; terapist, can güvenliğini korumak adına, danışanın bilgisi dahilinde ilgili kişilere önlem alınması amaçlı bildirmekle mükelleftir. Ancak burada kast edilen şey somut bulguların varlığıdır; zarar vermekle ilgili düşlemlerin/hayallerin/fantezilerin istek ve arzunun olması değildir. Bu istisna dışında gizliliğin ihlali asla söz konusu değildir.

 • Terapi alanı düşlemlerinizin/hayallerinizin/fantezilerinizin yargılandığı, eleştirildiği, suçlandığı bir alan değildir. Aksine düşlemlerinizin konuşulması, terapi çalışmasının önemli bir parçasını oluşturur.

 • Terapi amaçları için, kişisel uyuşturucu kullanımı veya bağımlılıkların (reşit olmayan birini içermediği sürece) suç faaliyetleri olarak kabul edilmediğini unutmayın. Sadece terapide ele alınması gereken alanlar olarak görülürler.

bottom of page